Results

21 - 17
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

CRUSH (SC) vs NWO (SC)

28 - 14
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

DARK KNIGHTS (SC) vs NWO (SC)

31 - 20
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

BAD HABITS (SC)

26 - 24
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

NWO (SC) vs SAINTS (SC)

18 - 0
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

TOBINS II (SC) vs NWO (SC)

47 - 41
NASSAU 8 MAN C DIVISION
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

NWO (SC) vs THE OTHER GUYS (NC)

31 - 24
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

CRUSH (SC) vs NWO (SC)

31 - 14
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

NWO (SC) vs SOE (SC)

34 - 21
SUFFOLK 8 MAN C
2022 FALL MEN'S LEAGUE STANDINGS

TOBINS II (SC) vs NWO (SC)